Väärib mainimist

Toetame noort olümpialootust kuulitõukes – Jander Heil
Avaldatud 27.12.2016 kell 13:37, Advokaadibüroo Lepmets & Nõges

Meil on suurim heameel teatada, et sõlmisime sponsorilepingu noore kuulitõukajaga Jander Heil. 19-aastane Jander purustas vaid üks päev enne lepingu allkirjastamist peaaegu 15 aastat püsinud Eesti juunioride siserekordi (18.97) ning viis selle lausa uude meetrisse (19.30). Loe edasi siit

Alustasime koostööd kodumaise mänguarendajaga Headshot Labs
Avaldatud 23.11.2016 kell 19:45, Advokaadibüroo Lepmets & Nõges

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges alustas koostööd Tallinnas baseeruva arvutimängude arendajaga Headshot Labs. Poolte koostöö tulemusena kaasati kohalikult investorilt arvutimängu «Killtype: Synthetic» arendamiseks üks suurimaid valdkonnasiseseid investeeringuid Eestis. Loe edasi siit

Toetasime Viljandimaa ja Pärnumaa meistrivõistlusi golfis
Avaldatud 10.09.2016 kell 18:57, Advokaadibüroo Lepmets & Nõges

Kui seni on Valgeranna golfiväljakul igal sügisel omavahel mõõtu võtnud Viljandimaa golfimängijate ladvik, siis sel aastal tõsteti panuseid ning võrreldi ennast ka pärnakatega. Kahe maakonna võistluste ühendamisega sooviti golfisõpru omavahel rohkem tuttavaks teha ning pakkuda neile vaheldust. Loe edasi siit

Advokaat Ott Lepmets kommenteeris Delfile eluruumi üürilepingust tõusetuvate remondifondide poleemikat
Avaldatud 08.09.2016 kell 18:28, Ott Lepmets

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaat Ott Lepmets selgitas Delfile, kas üürniku ja üürileandja lepingusse kirjutatud kokkulepe remondifondi tasaarvelduse kohta kehtiks ka hiljem esile kerkida võivate vaidluste korral. Asi on nimelt selles, et eluruumi üürnikuga päris kõiges ikkagi kokku leppida ei saa. Loe edasi siit

Riigikohus rahuldas advokaat Kristjan Nõgese kaebuse ning mõistis Politseilt välja hüvitise kliendile tekitatud moraalse kahju eest
Avaldatud 28.06.2016 kell 15:13, Advokaadibüroo Lepmets & Nõges

Riigikohtu hiljutise otsusega sai õiglase lõpplahendi üks meie büroo kõige esimestest kaasustest, milles nõudsime Politseilt kliendi väärikuse alandamise ja kliendilt alusetult vabaduse võtmisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist. Vaidlus sai alguse juba 2013. Loe edasi siit

Postimees avaldas advokaat Kristjan Nõgese arvamusloo migratsiooniprobleemist ja kriminaalmenetlusest
Avaldatud 27.09.2015 kell 18:33, Kristjan Nõges

Hiljuti avaldas juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ajakirjanduses enda seisukohad küsimuses, kuidas tuleks toimida Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalastega. Vastus kaldus tõdemuseni, et lahenduseks on kriminaalmenetlus. Loe edasi siit

Õnnitleme Viljandimaa golfimängijate paremikku
Avaldatud 05.09.2015 kell 13:37, Advokaadibüroo Lepmets & Nõges

Juba kolmandat aastat kogunesid Viljandimaa golfimängijad Valgeranda, et selgitada välja maakonna parim golfar. Päiksesepaistelisel laupäeval oli stardirivistuses 27 mängijat ning maakonna meister selgus pärast 18 raja läbimist. Loe edasi siit

Uus kontor, uued inimesed
Avaldatud 01.12.2014 kell 15:00, Advokaadibüroo Lepmets & Nõges

Esiteks on meil suurim heameel teatada, et meie koosseis on jällegi täienenud! Nimelt liitus detsembrikuus meie meeskonnaga advokaat Sandra Sepp, kellel on nii laialdane töökogemus Eesti juhtivates advokaadibüroodes kui ka konkurentsitu akadeemiline taust. Loe edasi siit

Õnn soosib tugevaid nii kohtus kui ka golfiväljakul 2014
Avaldatud 22.09.2014 kell 00:01, Advokaadibüroo Lepmets & Nõges

Veel enne sügise saabumist peeti Valgeranna golfiväljakul järjekordsed Viljandimaa meistrivõistlused golfis. Võistlus kutsus kokku pea kõikide elukutsete esindajad, kuid kummalisel kombel ei silmatud kusagil aga advokaate. Loe edasi siit

Postimees avaldas Kristjan Nõgese arvamusloo liiklusrikkumiste hinnasildistamisest
Avaldatud 14.05.2014 kell 10:34, Kristjan Nõges

Käesoleva aasta aprillikuus jõudis avalikkuseni politseiametnikele välja töötatud juhend, milles sätestatakse täpselt, kui suuri trahve peavad politseinikud määrama ühe või teise liiklusrikkumise eest. Juhendi kehtestanud politsei- ja piirivalveameti hinnangul teenib juhend eelkõige õigusselguse eesmärki. Loe edasi siit

Õigusbüroo juristid pakuvad tasuta õigusabi
Avaldatud 23.03.2014 kell 22:44, Liisi Pajula

Õigusbüroo Lepmets & Nõges üheks suureks eeliseks uute klientide jaoks on võimalus saada sealsetelt juristidelt kvaliteetset tasuta esmast õigusabi. Tasuta õigusabi ei ole Eesti õigusmaastikul küll uudne nähtus, kuid erasektoris on tegu siiski küllaltki ainulaadse ja kliendikeskse lähenemisega. Loe edasi siit

Eraparklate leppetrahvid ja isikuandmete töötlemine leppetrahvide sissenõudmisel
Avaldatud 18.02.2014 kell 18:02, Kristjan Nõges

Õigusbüroo Lepmets & Nõges poole pöördus Postimees, kes soovis juristi hinnangut, kas tasulise parkimisteenuse osutaja võib edastada parkijate isikuandmeid kolmandatele isikutele. Nähtuvalt tekitab eaparklates nagu EuroPark ja CityPark parkimine jätkuvalt küsimusi. Loe edasi siit

Kohtuvälised üllatused õigusmaastikul
Avaldatud 05.12.2013 kell 17:00, Õigusbüroo Lepmets & Nõges

Kui üllatused pärinevad kohtust, siis on midagi paraku ilmselt valesti, sest kohtumenetluse käigus lasub kohtul ulatuslik selgitamiskohustus, mille üheks peamiseks eesmärgiks ongi just üllatusliku kohtuotsuse välistamine. Klientidelt pärinevad üllatused on seevastu oluliselt ootuspärasemad. Loe edasi siit

Lepinguvälise kahju hüvitamine tulenevalt tootja vastutusest
Avaldatud 03.10.2013 kell 22:22, Ott Lepmets

Soovides vastust mureliku lugeja küsimusele pöördus Õigusbüroo Lepmets & Nõges juristide poole Tarbija24, et selgitaksime, kes hüvitab üüripinnal katki läinud üürileandja kodumasina tõttu tekkinud kahju. «Hiljuti läks Harjumaal ühes ridaelamuboksis nõudepesumasina elektrilühise tõttu põlema köök ning kogu elamu sai põlengu tõttu suitsu- ja veekahjustusi. Loe edasi siit

Õnn soosib tugevaid nii kohtus kui ka golfiväljakul
Avaldatud 04.09.2013 kell 13:37, Õigusbüroo Lepmets & Nõges

Viimase suvekuu viimasel päeval peeti Valgeranna golfiväljakul Viljandimaa I meistrivõistlused golfis. Heitlus oli põnev ning lisaks õnnele soosis tugevaid muidugi ka Lepmets & Nõges Law Firm. Loe edasi siit

Eraautonoomia põhimõte ja lepinguvabaduse printsiip
Avaldatud 28.08.2013 kell 20:03, Ott Lepmets

Tarbija24 pöördus õigusbüroo Lepmets & Nõges juristide poole lugeja küsimusega, kas ürileandjal on õigus küsida üüriliselt nn maakleritasu, kuigi ta otsib ise maakleri teenust kasutamata uue üürniku.  «Leidsin endale ja tüdruksõbrale kena korteri Tallinnas ja tahtsime seda ära võtta, kui üürileandja ütles, et ta küsib minu käest lisaks maakleritasu mitusada eurot. Ma ütlesin talle, et nii ei lähe kohe mitte. Loe edasi siit

Postimees avaldas Kristjan Nõgese arvamusloo puuküürnikest vabanemisest
Avaldatud 11.04.2013 kell 00:07, Kristjan Nõges

Alates hetkest, mil telesaade «Pealtnägija» esimest korda tõstatas avalikkuse ees küsimuse nn puuküürnikest, on see teema muutunud väga aktuaalseks. Ikka ja jälle ilmub artikleid ja arvamuslugusid, milles sarnaste asjaolude valguses tõdetakse lõppkokkuvõttes samasugust probleemi ning mille kommentaarides sedastatakse seadusandluse puudujääke. Loe edasi siit