Tegevusvaldkonnad

Pakume mitmekülgseid teenuseid nii äriühingutele, eraisikutele kui ka avalikule sektorile. Lähtume oma tegevuses klassikalise advokaadibüroo mudelist ja nõustame kliente ühinguõiguses, asja- ja võlaõiguses, saneerimis- ja pankrotiõiguses, maksuõiguses, tööõiguses, perekonnaõiguses, pärimisõiguses, kinnisvaraplaneerimis- ja ehitusõiguses, samuti tugevalt haldus- ning kriminaal- ja väärteoõiguses.

Seisame oma klientide huvide eest kõigis kohtuinstantsides, vahekohtumenetlustes ja kohtuvälistes menetlustes, kasutades teenuste osutamisel ka laia ringi professionaalseid koostööpartnereid ning andes Teie ülesandega tegeledes igal üksikul juhul endast parima.